Jak odnotować rodzaj szkolenia zawodowego w CV?

Poniżej przedstawiamy listę szkoleń i ich poprawną formę do odnotowania na dokumentach kwalifikacyjnych:

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z podziałem na kategorie.

- Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane kategoria III WJO
- Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych kategoria II WJO
- Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane kategoria I WJO

2. Suwnice z podziałem na kategorie.

- Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe kategoria II S

- Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe kategoria I S

3. Podesty ruchome z podziałem na kategorie.

- Podesty ruchome kategoria II P

- Podesty ruchome przejezdne I P

4. Hakowy – Sygnalista

- Uprawnienia hakowego - sygnalisty do prac przeładunkowo - transportowych z użyciem urządzeń transportu bliskiego

5. Wymiana butli LPG w wózkach

- Uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli w wózkach zasilanych gazem LPG

6. Uprawnienia SEP

Po kategorii wpisujemy rodzaj uprawnień: D – dozorowe, E – eksploatacyjne

- Uprawnienia elektryczne SEP G1 

- Uprawnienia grzewcze SEP G2

- Uprawnienia gazowe SEP G3

7. Żuraw HDS

- Żuraw przenośny HDS kategoria II Ż

8. Cięgniki

- Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe kategoria II W

- Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe kategoria I W

 

Komentarze zostały zablokowane.