Kurs na wózki widłowe Ruda Śląska

Magazyny czy place budowy to miejsca, w którym powszechnie używane są wózki widłowe. Te z pozoru proste urządzenia wymagają ze względów bezpieczeństwa obsługi przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zdobycie uprawnień pozwoli Ci podnieść swoją wartość na rynku pracy.Celem szkolenia jest przygotowania kursanta do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych każdego typu, z napędem silnikowym, oraz uzyskanie przez niego uprawnień operatora wózka. Zajęcia praktyczne obywają się w kabinowym wózku. Do udziału w kursie zapraszamy osoby poszukujące zatrudnienia oraz chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Cena: 299 zł

kurs wózki widłowe ruda śląska
Kurs na wózki widłowe w Rudzie Śląskiej uprawnia do kierowania wózkami:
 • naładownymi,
 • unoszącymi,
 • podnośnikowymi,
 • ciągnikowymi,
 • specjalnymi, niezależnie od udźwigu i źródła zasilania,
 • dodatkowo do wymiany butli w wózkach zasilanych gazem.
Cena kursu na wózki widłowe w Rudzie Śląskiej obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne,
 • zajęcia praktyczne z obsługi wózka widłowego i praktycznej nauki jazdy,
 • materiały dydaktyczne,
 • przepisy z zakresu BHP,
 • egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności sterowania wózkiem,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim,
 • imienne zezwolenie wraz ze zdjęciem do sterowania wózkami jezdniowymi w zakładzie pracy,
 • wydanie uprawnień do wymiany butli w wózkach zasilanych gazem LPG.
Od uczestnika kursu na wózki widłowe w Rudzie Śląskiej wymaga się:
 • ukończonych 18 lat,
 • minimum podstawowego wykształcenia,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań.
Nie ma konieczności posiadania prawa jazdy.Udział w kursie na wózki widłowe w Rudzie Śląskiej wykluczają: cukrzyca, padaczka, poważna wada wzroku, dolegliwości psychologiczne, brak kończyny górnej lub dolnej.Dodatkowe opłaty niezbędne do ukończenia do kursu na wózek widłowy w Rudzie Śląskiej:
 • badania psychotechniczne wykonywane na miejscu pierwszego dnia szkolenia – 60 zł,
 • dla osób chętnych potwierdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego – 172 zł.
W ramach kursu na wózek widłowy w Rudzie Śląskiej oferujemy również kursy weekendowe – sprawdź najbliższy termin.Promocje dla grup – sprawdź aktualne zniżki.Skontaktuj się, by zarezerwować termin szkolenia lub otrzymać dodatkowe informacje.