Testy UDT na wózek

Test na UDT on-line – losowe pytania dla operatorów wózków

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów wózków. Zgodnie z zasadami egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.
Testy UDT – wykresy obciążeń

Po zakończeniu pracy operator powinien

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Dozorem technicznym nazywamy:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń
Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj