Testy UDT na wózek

Test na UDT on-line – losowe pytania dla operatorów wózków

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów wózków. Zgodnie z zasadami egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.
Testy UDT – wykresy obciążeń

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń
Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj