By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów wózków. Zgodnie z zasadami egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.
Testy UDT – wykresy obciążeń

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń
Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj