Testy UDT na wózek

Test na UDT on-line – losowe pytania dla operatorów wózków

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów wózków. Zgodnie z zasadami egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.
Testy UDT – wykresy obciążeń

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT
Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj