Testy UDT na wózek

Test na UDT on-line – losowe pytania dla operatorów wózków

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów wózków. Zgodnie z zasadami egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.
Testy UDT – wykresy obciążeń

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

W chwili wywracania się wózka należy

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

Po zakończeniu pracy operator powinien

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Instrukcja eksploatacji to:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń
Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj