Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

Zderzaki suwnicy to:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Decyzja wydana przez UDT:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj