Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

Kleszcze szynowe to:

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatacje urządzenia technicznego jest:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Instrukcja eksploatacji to:

Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj