Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

"Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:

Zderzaki suwnicy montowane są:

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj