Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

Łącznik STOP:

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Dozorem technicznym nazywamy:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

Zakończ test
Na naszej stronie znajdziesz też kompletny test UDT na wózek podnośnikowy, który możesz rozwiązać w całości lub z podziałem na kategorie tematyczne. Aby przejść do testu, kliknij tutaj