Częste pytania

Pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące szkoleń zawodowych? Zebraliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęstsze z nich!

Do kiedy ważne imienne zezwolenie ?

Zmiana przepisów dotyczących imiennych zezwoleń   Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie to zniesienie imiennych zezwoleń na wózki jezdniowe – te osoby, które zrobiły kurs nie zakończony potwierdzeniem kwalifikacji przed komisją UDT i poruszały … Więcej…

Do kiedy ważne uprawnienia UDT?

    W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności … Więcej…

Pytania egzaminacyjne UDT 2019 wózki

PYTANIA EGZAMINACYJNE UDT 2019 Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne, dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, … Więcej…

Egzamin pisemny z UDT od 1 czerwca 2019 roku

  Od 1 czerwca 2019 r. obowiązują nowe  przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń … Więcej…

Zgoda na wykorzystanie urządzenia do egzaminu UDT

Link do zgody jako właściciela lub upoważnionego przedstawiciela właściciela urządzenia technicznego. Zgoda jest niezbędna do wykorzystania urządzenia  w trakcie egzaminu praktycznego, prowadzonego przez komisję kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego Kliknij w poniższy link i wydrukuj zgodę. ⇓ Zgoda na przeprowadzenie egzaminu … Więcej…

Pytania na egzamin UDT wózki

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach … Więcej…

Jak odnotować rodzaj szkolenia zawodowego w CV?

Poniżej przedstawiamy listę szkoleń i ich poprawną formę do odnotowania na dokumentach kwalifikacyjnych: 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z podziałem na kategorie. - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane kategoria III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych kategoria … Więcej…

Inne odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń operatorów można uzyskać na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod adresem:

www.udt.gov.pl/bazawiedzy/

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje o szkoleniach zawodowych prowadzonych w ośrodku „Profesja”?
Skontaktuj się nami!