Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

Kojarzenie ruchów suwnicy to:

Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

Kiedy powinno stosować się trawerse?

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

Próbę hamulca przeprowadza się:

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

Obsługującemu zabrania się:

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

Poniższy rysunek przedstawia:

 

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

Zawiesia łańcuchowe:

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

DOR zawiesia pasowego można określić:

Zawiesia możemy podzielić:

Zawiesie to:

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Poniższy rysunek przedstawia:

Poniższy rysunek przedstawia:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Na rysunku pokazana jest:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 

Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

Skrót DOR oznacza:

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

Trawersa służy do:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia

Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

Ładunki wolno składować:

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

Sprawdzenie blokady zerowej:

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

Zderzaki suwnicy montowane są:

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

Dźwigar suwnicy to:

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

Skrót GNP oznacza:

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

Czołownica to element:

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

Na zdjęciu przedstawiono suwnice:

suwnica

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

Zadaniem łapy oporowej jest:

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

Zderzaki suwnicy to:

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

"Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:

Łącznik STOP:

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

Do czego służy blokada zerowa?

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

Gdzie montowane są łapy oporowe?

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

Kleszcze szynowe to:

Zgarniacze to:

Łapy oporowe to:

Łącznik suwnicy:

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

Instrukcja stanowiskowa:

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

Formami dozoru technicznego są:

Obsługującemu nie wolno:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Instrukcja eksploatacji to:

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Decyzja wydana przez UDT:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Jednostką dozoru technicznego jest:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Obowiązki obsługującego określone są:

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatacje urządzenia technicznego jest:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Dozorem technicznym nazywamy:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Zakończ test