Uprawnienia elektroenergetyczne Śląsk

Celem organizowanych kursów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie teoretycznym do pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi oraz uzyskanie przez nich zaświadczeń elektroenergetycznych.

Uprawnienia kursanta

Uprawnienia, które można uzyskać dzięki uczestnictwu w kursach, dzielą się na trzy grupy oraz kategorie: E (eksploatacja) i D (dozór).

Stanowiska eksploatacji to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, natomiast stanowiska dozoru to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Cena: 250 zł

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • elektryków,
  • serwisantów,
  • palaczy kotłów,
  • monterów,
  • instalatorów,
  • innych grup zawodowych, od których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego.

Uprawnienia obejmują:

  • grupa I: uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych;
  • grupa II: uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych;
  • grupa III: uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.

Dodatkowe opłaty konieczne do uzyskania uprawnień: egzamin przed komisją Stowarzyszenia Polskich Energetyków – 175 zł.

W ramach kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych na Śląsku oferujemy również kursy weekendowesprawdź najbliższy termin.

Promocje dla grup – sprawdź aktualne zniżki.

Skontaktuj się, by zarezerwować termin szkolenia lub otrzymać dodatkowe informacje.