Bazy szkoleń online – czy warto z nich korzystać?

Coraz więcej przedsiębiorców oraz pracowników zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy i umiejętności. Wraz ze wzrostem świadomości korzyści płynących z inwestowania w szkolenia, kursy czy konferencje rośnie potrzeba zadbania o efektywność wydatkowania budżetu szkoleniowego i jego optymalizacji. Czy pomóc w tym mogą bazy szkoleń online?

 

Efektywność inwestycji w szkolenia, kursy i konferencje

W szybko zmieniającym się świecie informacje i wiedza stały się wyjątkowo cenne i coraz więcej firm jest świadomych konieczności inwestowania w kapitał ludzki. Inwestycje te mogą polegać na całym szeregu działań, ale jedną z popularniejszych form dbania o rozwój pracowników jest uczestnictwo w szkoleniach, kursach czy konferencjach biznesowych, branżowych oraz zawodowych. Pozwalają one nie tylko zapoznać się z najnowszymi trendami w danej dziedzinie oraz rozwinąć świadomość biznesową i zawodową uczestników, ale również nawiązać cenne kontakty, które mogą przełożyć się w przyszłości na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Z tego powodu wiele firm zdecydowało się na wdrożenie polityki szkoleniowej oraz stworzenie budżetu szkoleniowego, który służy wspieraniu działań rozwojowych w organizacji.

Nie każde szkolenie czy kurs kończy się jednak podniesieniem poziomu posiadanej wiedzy czy nabyciem umiejętności. O efektywność wydatkowania budżetu szkoleniowego należy zadbać na kilku etapach procesu rozwojowego i na kilka różnych sposobów.

 

Efektywność szkoleń

Efektywności szkoleń czy kursów poświęcono bardzo wiele badań i opracowań, a samo zagadnienie jest bardzo szerokie i złożone. Z ekonomicznego punktu widzenia są jednak trzy kluczowe punkty, które mają największy wpływ na efektywne wydatkowanie budżetu na szkolenia.

 

Analiza potrzeb szkoleniowych i wybór szkolenia najlepiej odpowiadającego na potrzeby.

Najważniejszym elementem, który wpływa na rezultat szkolenia jest de facto jego wybór. Zanim zdecydujemy się na konkretne szkolenie, kurs czy konferencję powinniśmy dokonać chociaż podstawowej analizy poterzb szkoleniowych. Może ona przybierać mniej lub bardziej sformalizowaną postać, ale zasadniczo powinna prowadzić do uzyskania odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, takich jak:

  • Jakie problemy pracownika, zespołu oraz organizacji chcielibyśmy rozwiązać za pomocą szkolenia?
  • Jaki jest aktualny poziom wiedzy uczestników szkolenia w danym obszarze?
  • Jaki obszar wiedzy czy umiejętności wymaga uzupełnienia?
  • Co uczestnicy szkolenia będą dzięki szkoleniu robić lepiej?
  • W jaki sposób możliwe będzie wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie kursu w miejscu pracy?
  • Z jakiego rodzaju sytuacjami pracownicy będą sobie lepiej radzić?

Odpowiedzi na tego typu pytania pozwalają sprecyzować nasze potrzeby i dobrać szkolenie, które w programie zajęć adresuje zidentyfikowane obszary. Jest to moment, w którym z pomocą mogą przyjść również bazy szkoleń online, które agregują oferty szkoleń od setek a nawet tysięcy firm szkoleniowych. Samodzielne wyszukiwanie szkolenia, które dobrze odpowiada na nasze potrzeby może być bardzo czasochłonne – bazy szkoleń umożliwiają odnalezienie odpowiedniej oferty dużo szybciej. Warto skorzystać na przykład z portalu Eventis.pl, gdzie na stronie https://eventis.pl/szkolenia znajdziemy kilka tysięcy szkoleń od blisko tysiąca organizatorów z całego kraju.

Porównanie ofert szkoleniowych w celu zoptymalizowania budżetu.

Szkolenie to oczywiście nie tylko program czy prowadzący, którzy potrafią najlepiej odpowiedzieć na nasze potrzeby rozwojowe. To również cena. Rynek szkoleń w Polsce charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem cenowym – to samo bądź podobne szkolenie może różnić się ceną nawet o kilkaset procent w zależności od organizatora. Duże różnice w cenach występują też w zależności od regionu, a także formuły szkolenia – szkolenia online są z reguły przystępniejsze cenowo.

Porównywanie poszczególnych ofert szkoleń, kursów czy konferencji tematycznych jest dużo łatwiejsze z użyciem baz szkoleń. W jednym miejscu możemy sprawdzić zarówno ich program merytoryczny, jak też warunki i ceny uczestnictwa, co pozwala zapewnić że nasz budżet szkoleniowy będzie wydawany efektywniej.

Śledzenie wyników szkolenia i dzielenie się wiedzą.

Ostatnim elementem, który może być decydujący dla efektywności procesu szkolenia jest ewaluacja szkolenia oraz wdrożenie systemu dzielenia się wiedzą zdobytą w trakcie szkolenia. Ewaluacja pozwala uniknąć wybierania ofert, które nie spełniły naszych oczekiwania i zapewnia organizacji uczenie się jak wybierać odpowiednich partnerów szkoleniowych. Dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie szkolenia pozwala natomiast sprawić, że koszt szkolenia czy kursu rozłoży się de facto na więcej osób w organizacji, które posiądą nowe umiejętności bądź wiedzę dzięki przekazywaniu jej od uczestnika szkolenia do zespołu i współpracowników.

Komentarze zostały zablokowane.