Czy do kierowania wózkami konieczne jest potwierdzenie kwalifikacji wydane przez UDT?

Posiadanie uprawnień UDT nie jest obowiązkowe. Aby poruszać się po zakładzie pracy, wystarczy imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

edit: opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie wprowadza  zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe.

Do kiedy należy wymienić imienne zezwolenia na uprawnienia UDT?

Termin, w jakim operator powinien uzupełnić swoje kwalifikacje UDT, zależy od terminu uzyskania poprzedniego dokumentu:
1) wydane do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność do dnia 31. 12.2019 r.
2) wydane do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność do dnia 31.12.2020 r.
3) wydane od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność do dnia 31.12.2021 r.
Firmy mogą wystawiać imienne zezwolenia przez okres 7 miesięcy liczony od 9.01.2018 r.

Komentarze zostały zablokowane.