Czy posiadając uprawnienia kat. II WJO można poruszać się wszystkimi wózkami?

Kategoria II WJO nie uprawnia do obsługi wózków specjalizowanych (wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz wózków z wysięgnikiem). Wymieniony rodzaj maszyn znajduję się w kwalifikacji uprawnień kategorii I WJO.

Komentarze zostały zablokowane.