Dezynfekcja pomieszczeń.

W związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę  COVID-19 przedstawiamy informacje dotyczące sposobów dezynfekcji,  zachowania się i postępowania w celu uniknięcia wystąpienia zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii. Przedstawiamy zasady niezbędne do zorganizowania funkcjonowania firmy w celu zabezpieczenia zdrowia pracowników, przyczynienia się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zachorowań, utrzymania aktywności firmy.

 

Zadania do ciągłej realizacji:

 • Zachęcić do pozostania w domu w razie wystąpienia objawów grypowych i jeśli to jest możliwe wykonywać pracy w domu.
 • Prowadzić aktywnie politykę zapobiegania zakażeniom przez dostarczanie materiałów informacyjnych na temat zachowania w miejscu pracy, mycia rąk i etykiety kaszlu.
 • Zapewnić miejsca do mycia rąk i zapewnienie wyposażenia tych miejsc w odpowiednie środki i materiały.
 • Zapewnić regularną dezynfekcją powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wydzielinami i których dotykają pracownicy.

Działania pracowników:

 • Pozostać w domu w razie choroby. Jeżeli objawy odpowiadają objawom choroby, której epidemia panuje, należy pozostać w domu przed okres zgodny z wytycznymi stron rządowych (SANEPID, Ministerstwo Zdrowia, NFZ).
 • W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywać nos i usta chusteczka jednorazową. Po jednorazowym użyciu należy ją wyrzucić, a ręce umyć wodą z mydłem.
 • W rozmowie unikać bliskich kontaktów twarzą w twarz. W tym szczególnym przypadku uzasadnione jest rozmawianie z głową odwróconą od rozmówcy.
 • Unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia

 • Pracownicy w celu uzyskania porady lekarskiej (w tym recepty, zwolnienia chorobowego) powinni skontaktować się z lekarzami zakładowymi i nie zostaną wpuszczeni do zakładu.
 • Jeśli osoba z objawami choroby ma powód wejścia do pomieszczenia z innymi ludźmi, winna zakryć nos i usta chusteczką jednorazową lub płatkiem ligniny. Jeżeli jest taka możliwość, założyć maseczkę ochronną na nos i usta. O sytuacji należy powiadomić bezpośredniego przełożonego osoby chorej.

W przypadku, gdy u pracownika potwierdzono, lub podejrzewano zakażenie związane z epidemią należy zidentyfikować osoby, z którymi kontaktowała się dana osoba i przekazać listę do pracownika działu HR aby:
− poinformować pracowników o możliwości zakażenia oraz o środkach prewencyjnych, które mają zastosować.
− zarządzić  codzienne pomiary temperatury i obserwację, czy nie występują u nich objawy zachorowania w czasie wskazanym przez WHO jako czas minimalnej izolacji potencjalnego zakażonego.
− zalecić im nie przychodzenie do pracy i natychmiastowe zgłoszenie się do lekarza.

 • Osobę chorą należy odesłać do domu, lub w przypadku ciężkiego stanu zdrowia do wyznaczonego do udzielania pomocy chorym szpitala. Zapewniając mu w tym przypadku odpowiedni transport karetką. Szczególną opieką należy otoczyć kobiety w ciąży, u których wystąpiły objawy zakażenia. Pracownice w ciąży z objawami grypy każdorazowo należy skierować do lekarza

Dezynfekcja pomieszczeń.

Dezynfekcje najlepiej wykonywać każdego dnia w miejscach zbiorowisk i miejscach częstej komunikacji (sale konferencyjne, pomieszczenie sanitarne, klamki drzwi wejściowych do budynków). Dezynfekcja powinna dotyczyć miejsc dotykanych przez ręce. Niektóre wspólne pomieszczenia (jadalnie, toalety) dezynfekować dwa razy w ciągu dnia. Wzmożone czyszczenie dotyczy również klamek drzwi, balustrady i blatów w punkcie wejścia do zakładu. Sprzątanie miejsc sanitarnych w lub w pobliżu tych pomieszczeń jest również powinno  być wzmożone w godzinach szczytu (na przełomie zmian).  Dezynfekcją objęte powinny być przede wszystkim łaźnie, szatnie, toalety z których korzystają nie tylko pracownicy. Dodatkowo wszystkie biura, korytarze, pomieszczenia socjalne. Decyzja o dodatkowej dezynfekcji podejmowana jest na podstawie dostępnych danych dotyczących sposobu rozprzestrzeniania się zagrożenia.

Komentarze zostały zablokowane.