Diagram obciążeń wózka podnośnikowego widłowego – wysokość podnoszenia

Diagram obciążeń wózka podnośnikowego widłowego – zadania z wysokością podnoszenia na egzamin UDT

 1. Jaki jest udźwig nominalny wózka, którego dotyczy wykres ?Udźwig nominalny to ……………………….
 2. Jaka jest wysokość podnoszenia wózka, którego dotyczy wykres?Wysokość podnoszenia to …………………
 3. Wjeżdżając od strony B, oblicz na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek.
  Waga ładunku:  1000 kg
  Maksymalnie można podnieść na wysokość     ……………………….
 4. Wjeżdżając od strony A, oblicz na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek.
  Waga ładunku:  1000 kg
  Maksymalnie można podnieść na wysokość     ……………………….

⇓Odpowiedzi ⇓

 

 

 

 

 

 

 

 1. Udźwig nominalny to 1750 kg
 2. Wysokość podnoszenia to 4.5 m
 3. Maksymalnie można podnieść na wysokość 3.3 m
 4. Maksymalnie można podnieść na wysokość  4.5 m

 

Komentarze zostały zablokowane.