Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny za święto w sobotę?

Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny za święto w sobotę?

 

Święta to szczególne dni wolne od pracy. Czasami zdarza się, że przypadają one w sobotę. Wielu pracowników zastanawia się, czy w takiej sytuacji należy im się dzień wolny w innym terminie. Chcesz wiedzieć, czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować Ci dzień ustawowo wolny od pracy, gdy przypada on w sobotę? Podpowiadamy, jak wygląda oddawanie dni wolnych za święto przypadające w szósty dzień tygodnia!

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę – obowiązki pracodawcy

W kodeksie pracy ustawodawca wyraźnie określa obowiązki pracodawcy względem pracownika. Treść dokumentu informuje także o tym, jak należy postępować w sytuacji, gdy dzień świąteczny przypada w innym dniu niż niedziela. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym święto będące dniem wolnym od pracy przypada w sobotę, wymiar pracy w tym okresie musi zostać obniżony o 8 godzin. W przeciętnym 5-dniowym tygodniu pracy, święto przypadające w sobotę powoduje obowiązek oddania dnia wolnego w innym terminie.

Kto nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego od pracy?

Od powyższej zasady są wyjątki. Z Karty Nauczyciela wynika, że pracownicy oświaty nie mogą skorzystać z dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Wolnego dnia w innym terminie nie otrzymają też pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe również w sobotę. Takie osoby w świąteczną sobotę nie przychodzą do pracy, więc w ich przypadku dzień wolny jest realizowany w taki sam sposób, jakby przypadał w inny dzień tygodnia, np. we wtorek. Dnia wolnego od pracy nie odzyskają także pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim lub chorobowym, ponieważ w takiej sytuacji zasiłek przysługuje za każdy dzień trwania niezdolności do pracy, również w dni ustawowo wolne od pracy.

Ile czasu ma pracodawca na oddanie dnia wolnego?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę musi zostać udzielony do końca danego okresu rozliczeniowego. Nie ma jednak znaczenia, jaki termin zostanie wybrany. Dzień wolny od pracy może być wyznaczony przed świąteczną sobotą oraz po niej. Zwykle okres rozliczeniowy przypada na czas między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca. W takim przypadku dodatkowy dzień wolny może być odrobiony w tym miesiącu. Analogicznie sytuacja wygląda wtedy, gdy okresem rozliczeniowym jest kwartał – wtedy dzień wolny można odebrać od pierwszego do ostatniego dnia kwartału.

Jak ustala się termin dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Datę dnia wolnego ustala pracodawca, po czym informuje o tym swoich pracowników. Dobrą praktyką jest ustalanie dogodnego terminu z podwładnymi, chociaż przepisy nie nakładają na pracodawcę takiego obowiązku. Dla każdego pracownika wolny dzień może zostać przyznany w innym terminie. Pracownicy nie muszą składać w tym celu żadnego wniosku.

Udzielanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę to obowiązek pracodawcy wobec pracowników. W ten sposób zatrudnieni zachowują pulę dni wolnych od pracy bez względu na to, jak kalendarzowo wypadnie święto w danym roku. Jeśli data święta to dzień, w który nie pracujesz, będziesz mógł odebrać sobie dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://grupaprogres.pl/dodatkowy-dzien-wolny-za-swieto-przypadajace-w-sobote/

Komentarze zostały zablokowane.