Częste pytania

Pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące szkoleń zawodowych? Zebraliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęstsze z nich!

Jakie są kategorie uprawnień na wózki jezdniowe?

Kategoria I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym: wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, wózków z wysięgnikiem. Kategoria II WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Kategoria III WJO – uprawnia … Więcej…

Inne odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń operatorów można uzyskać na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod adresem:

www.udt.gov.pl/bazawiedzy/

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje o szkoleniach zawodowych prowadzonych w ośrodku „Profesja”?
Skontaktuj się nami!