Częste pytania

Pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące szkoleń zawodowych? Zebraliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęstsze z nich!

Nowy wniosek o sprawdzenie kwalifikacji UDT 2019

Nowy wzór wniosku zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.  Pobierz załącznik_nr_1 We wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji … Więcej…

Nowe Rozporządzenie MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wchodzi w życie

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Od 1 czerwca 2019 r. obowiązują nowe  przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 … Więcej…

Zgoda na wykorzystanie urządzenia do egzaminu UDT

Link do zgody jako właściciela lub upoważnionego przedstawiciela właściciela urządzenia technicznego. Zgoda jest niezbędna do wykorzystania urządzenia  w trakcie egzaminu praktycznego, prowadzonego przez komisję kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego Kliknij w poniższy link i wydrukuj zgodę. ⇓ Zgoda na przeprowadzenie egzaminu UDT: Rodzaj urządzenia oraz numer ewidencyjny znajdziesz w Księdze … Więcej…

Diagram obciążeń wózka podnośnikowego widłowego – wysokość podnoszenia

Diagram obciążeń wózka podnośnikowego widłowego – zadania z wysokością podnoszenia na egzamin UDT Jaki jest udźwig nominalny wózka, którego dotyczy wykres ?Udźwig nominalny to ………………………. Jaka jest wysokość podnoszenia wózka, którego dotyczy wykres?Wysokość podnoszenia to ………………… Wjeżdżając od strony B, oblicz na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek. … Więcej…

Jak odnotować rodzaj szkolenia zawodowego w CV?

Poniżej przedstawiamy listę szkoleń i ich poprawną formę do odnotowania na dokumentach kwalifikacyjnych: 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z podziałem na kategorie. - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane kategoria III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych kategoria II WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane … Więcej…

Czy do kierowania wózkami konieczne jest potwierdzenie kwalifikacji wydane przez UDT?

Posiadanie uprawnień UDT nie jest obowiązkowe. Aby poruszać się po zakładzie pracy, wystarczy imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu. edit: opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie wprowadza  zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Do kiedy należy wymienić imienne zezwolenia na uprawnienia UDT? Termin, w jakim … Więcej…

Jakie są kategorie uprawnień na wózki jezdniowe?

Kategoria I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym: wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, wózków z wysięgnikiem. Kategoria II WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Kategoria III WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.

Inne odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń operatorów można uzyskać na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod adresem:

www.udt.gov.pl/bazawiedzy/

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje o szkoleniach zawodowych prowadzonych w ośrodku „Profesja”?
Skontaktuj się nami!