Przedłużanie uprawnień UDT on-line. Krok po kroku

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r. tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. Przeczytaj jak wygląda przedłużanie uprawnień UDT on-line.

 

Wprowadzone w ostatnich latach zmiany dotyczące ważności uprawnień UDT to spora zmiana dla wszystkich operatorów. Wszystkie osoby, które brały udział w postępowaniach kwalifikacyjnych przed 1.06.2019 w razie braku złożenia wniosku o przedłużenie uprawnień UDT, mogą utracić prawo do wykonywania zawodu. Jeśli na swojej karcie nie posiadasz daty ważności Twoje uprawnienia są ważne do 1.01.2024. Wniosek należy złożyć na 3 miesiące przed tą datą. Dlatego za chwilę ostatnia szansa by przedłużyć swoje uprawnienia UDT. Nie zostawiaj tej sprawy na ostatnią chwilę. W razie gdy wniosek nie zostanie złożony lub co gorsza zostanie złożony nieprawidłowo uprawniania utracą ważność, by je odzyskać  będzie trzeba podejść do

egzaminu UDT.

 

Jeśli na karcie nie posiadasz daty ważności, przedłuż uprawnienia UDT już teraz.

W razie gdy jesteś operatorem wózka podnośnikowego koniecznie przeczytaj czy posiadacz uprawnienia UDT które tracą ważność, czy imienne zezwolenie wydane na podstawie odrębnych przepisów. Ważne maksymalnie  do 2027 roku na tym samym zakładzie pracy. Do kiedy ważne imienne zezwolenie ?

 

Poniżej w kilku krokach postaramy się opisać proces przedłużania uprawnień UDT on-line. Jeśli jednak chcesz złożyć wniosek w sposób tradycyjny zapraszamy do naszego wpisu tutaj. Jak przedłużyć uprawnienia UDT. Krok po kroku.

 

W pierwszej kolejności zarejestruj imienne konto na  eudt.gov.pl. Do utworzenia konta i złożenia wniosku niezbędne jest użycie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Profil zaufany założysz szybko korzystając z linku poniżej. Możesz w tym celu wykorzystać swoje konto bankowe. Wybór sposobu rejestracji – Profil zaufany (pz.gov.pl)

Po zalogowaniu do portalu eUDT należy wejść w zakładkę “Moje uprawnienia”. Następnie wybierze te, które chcesz przedłużyć i kliknij “Przedłuż”.

W kolejnym kroku należy uzupełnić formularz o przedłużenie uprawnień UDT.

 

Jeśli nie jesteś biegły w zakresie rodzaju kwalifikacji jaki posiadasz, warto skorzystać z generatora wniosków o przedłużenie uprawnień UDT. W generatorze znajduje się 312 kategorii uprawnień, które obowiązywały od początku lat 90. Wygenerowanie wniosku jest dodatkowo płatne, ale mamy  pewność, że po wprowadzeniu uzyskanego wcześniej rodzaju kwalifikacji system wygeneruje odpowiednie rodzaje kwalifikacji i odpowiednią ilość wniosków. Przykładowo dla starego zakresu dotyczącego obsługi suwnicy najczęściej należy złożyć dwa wnioski. Jeden wniosek dla suwnicy, drugi na żurawia.

 

Urząd Dozoru Technicznego przygotował specjalną instrukcję dotyczącą wyboru zakresu kwalifikacji.

W części A zaznaczamy do kogo kierujemy wniosek. Instytucję wybieramy na podstawie wydanego zaświadczenia, które przedłużamy. W części B uzupełniamy podstawowe dane osobowe. Jeśli spełniamy warunki zawarte w części C wniosku, uzupełniamy datę, podpis i wniosek jest gotowy.

 

Zobacz również:

Egzamin pisemny z UDT od 1 czerwca 2019 roku

Pytania na egzamin UDT wózki

Komentarze zostały zablokowane.