Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

Do czego służy blokada zerowa?

Sprawdzenie blokady zerowej:

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

Skrót GNP oznacza:

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

Łącznik STOP:

Gdzie montowane są łapy oporowe?

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

Łącznik suwnicy:

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

Zgarniacze to:

Zderzaki suwnicy to:

Łapy oporowe to:

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

Zadaniem łapy oporowej jest:

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

Na zdjęciu przedstawiono suwnice:

suwnica

W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

Dźwigar suwnicy to:

Zderzaki suwnicy montowane są:

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

Czołownica to element:

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

Kleszcze szynowe to:

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

"Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:

Zakończ test