Kompletny test UDT on-line

Sprawdź swoją wiedzę w teście na UDT on-line!

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

Łącznik bezpieczeństwa “STOP” służy do

Sprawne dźwignie sterujące

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

Akumulatory kwasowe można ładować

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

“Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

Masa netto 1000 l wody wynosi ok.

Widząc świecąca się kontrolkę operator

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni mechanizmu podnoszenia

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

Zakończ test