Kompletny test UDT on-line

Sprawdź swoją wiedzę w teście na UDT on-line!

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator

Po zakończeniu pracy operator powinien

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

Ładunek należy transportować

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

W chwili wywracania się wózka należy

Wózek może stracić stateczność na skutek

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

Zakończ test